Munck serviceteam

Våre tjenester
• MDA, (Munck Drifts Avtale)
• Sakkyndig kontroll, Service, reparasjon og sertifisering av alle fabrikater av kraner, løfteutstyr og løfteredskap.
• Årlig kontroll og vedlikehold av ulike typer arbeidsutstyr.
• Systemanalyse og rådgivning i forbindelse med tilpasning av utstyr til gjeldende regelverk.
• Sertifisert og dokumentert opplæring av kranførere og brukere av traverskraner og løfteredskap.
• Salg av kraner, heismaskinerier, kjetting taljer, løfteredskap og komponenter og ombygninger.

 

MUNCK serviceteam brosjyre